AFORISMI

 

 

Teiciens

“Neviens nemīl to, kas pats nevienu nemīl.”

Latīņu teiciens

Citāti

“Konservatīvisms bieži vien ir laba atruna pārāk slinkiem prātiem, kas negrib pielāgoties strauji mainīgajiem apstākļiem.” (‘Sapņu interpretācija’)

Zigmunds Freids

Citāts

“Tavs atalgojums būs lielāks, ja darīsi to, kas jādara, necerot uz atalgojumu.”

Jānis Zeltamute

 

Citāts

“Ar prāta spriedumiem nevar atspēkot aizspriedumus. Par ko? Aizspriedumi nāk no jūtām, ne no prāta; jūtas var tik ar jūtām pārvarēt, ne ar prātu.”

Rainis

 

 

Aforisms

“Būt par egoistu – tas nenozīmē dzīvot tā, kā tu vēlies. Tas nozīmē pieprasīt no citiem, lai viņi dzīvotu tā, kā tu vēlies.”

Oskars Vailds

Aforisms

“Nekas nav saldāks par to, kā skaidri saredzēt citu maldus.”

Frānsiss Bēkons

 

Citāts

“Laime ir bumba, kurai mēs dzenamies pakaļ, kamēr tā ripo. Kad tā apstājas, mēs ar kāju grūžam tālāk.”

Pjērs Buasts

Aforisms

“Jo godīgāks cilvēks, jo mazāk viņš saskatīs negodīgumu citos cilvēkos.”

Cicerons

 

Aforisms

“Muša sēdēja uz karietes un dižojās: ”Cik daudz putekļu gan es saceļu!””

Žans de Lafontēns

Sakāmvārds

“Labāk slikti pildīt savu pienākumu, nekā labi – sveša. Negrēko tas, kas seko savam aicinājumam.”

Senindiešu sakāmvārds