Grupa kā dzīvs, komplicēts organisms

Grupas klātbūtne un iesaistīšanās notiek vairākos līmeņos vienlaikus. Šī sistēma kopumā ir kaut kas vairāk nekā daļu summa. Līdzīgi pulkstenim, kas darbojoties ir daudz vērtīgāks nekā izjaukta pulksteņa detaļu čupiņa.

Psihodrāmas grupa ir kā vienots organisms, kaut kas atšķirīgs un lielāks nekā vienkārši cilvēku kopums. Katra sistēmas daļa ietekmē citas daļas.

Psihoterapijas grupā cilvēki mijiedarbojas apzināti, verbāli un neverbāli komunicējot. Taču vienlaicīgi notiek arī neapzināti procesi.

Enerģija plūst iekšā un ārā, piemēram, kā cilvēka ķermenī.

Jāpatur prātā, ka psihodrāmas grupā arī pašas sistēmas mijiedarbojas dažādos līmeņos – no mikrokosmiskā līdz makrokosmiskajam. Cilvēku saziņu ietekmē metaforiskais, individuālais, ģimenes, dzimtas, nacionālais, vispārcilvēciskais līmenis…Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Aizpildīšanai obligātie laukumi *

*

*