Mašīna, kura saražo vienu un to pašu daudzumu uz pusi īsākā laikā

Kriksis no E.Fromma: “Mašīna, kura saražo vienu un to pašu daudzumu uz pusi īsākā laikā, ir divtik laba kā vecā un lēnākā mašīna. Protams, tam ir svarīgi ekonomiski iemesli. Taču jau daudzos aspektos ekono­miskās vērtības sākušas valdīt pār cilvēciskajām vērtībām. Tam, kas ir labs mašīnām, jābūt labam arī cilvēkam — tāda ir loģika. Mūsdienu cilvēkam šķiet, ka viņš kaut ko pazaudē — piemē­ram, laiku —, ja nerīkojas ātri; taču viņš nezina, ko lai dara ar šo ietaupīto laiku — viņš to nosit.”Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Aizpildīšanai obligātie laukumi *

*

*